Vrátenie tovaru do 14 dní

Vrátenie tovaru v 14-dennej lehote

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14denné lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorej z našich kamenných predajní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Kde tovar vrátiť

Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť aj písomne, a to zaslaním tovaru na adresu:

ADSAFE, spol. s r.o.
Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6 - Břevnov

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

V oboch prípadoch priložte Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF).

Je dobré vedieť

Obal nie je nutný

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má ADSAFE.sk právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použité, ale treba myslieť na náklady, ktoré budú mať ADSAFE.sk s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotnej doručenia odstúpenia aj s tovarom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si zákazník tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať elektronicky na reklamace@adsafe.cz

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.

Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF) a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.

Aký tovar nemožno vrátiť vôbec?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

Stručný prehľad na záver

 • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
 • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.
 • Končí ak lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať. Tovar môže byť po dohode vrátený aj neskôr.
 • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvorí napr. Audio a video nosiče.
 • Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

  Tovar si môžete vyskúšať

  Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použité, ale treba myslieť na náklady, ktoré budú mať ADSAFE.sk s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

  Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

  Dodržanie 14 dňovej lehoty

  Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotnej doručenia odstúpenia aj s tovarom.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si zákazník tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

  Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať elektronicky na reklamace@adsafe.cz

  V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

  Aké dokumenty priložiť?

  Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.

  Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF) a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.

  Aký tovar nemožno vrátiť vôbec?

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov.

  Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

  Stručný prehľad na záver

  • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
  • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.
  • Končí ak lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať. Tovar môže byť po dohode vrátený aj neskôr.
  • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvorí napr. Audio a video nosiče.
  • Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru.
  • Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.
  • Zákazník dostane späť svoje peniaze najneskôr do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

  Dôležitý dokument k stiahnutiu

Yale
Burg Wächter
SentrySafe
GunVault
Charvát trezory
Rottner
Safetronics
ISS
Valberg
T-SAFE
Master Lock
Waldis
Peli Case
Megaline
Justra
Ecosafe
Brown Safe
Ajax
Tovar k porovnanie:0ks
Mimořádná májová akce! Zadejte v košíku na www.adsafe.cz nebo .sk kód MAJ24 a získejte slevu 3% :-).