Filtrování

  • Štítky

  • Ohňovzdornosť

  • Certifikát

  • Hotovosť do

  • Zámok

  • Výška do

  • Šírka do

  • Hĺbka do

Ohňovzdorné dátové trezory

Dátové nosiče sú mimoriadne citlivé na teplo, ktoré ich môže poškodiť a zničiť cenné informácie.

Môže k tomu dôjsť už pri teplote 55 °C. Bežné trezory a kovové skrinky zároveň nie sú schopné zabezpečiť ochranu údajov.

Ak chcete svoje dáta bezpečne archivovať a zároveň chrániť pred zničením ohňom, vlhkosťou a magnetizáciou, ohňovzdorné dátové trezory sú pre vás tým pravým riešením. Ohňovzdorné dátové trezory sú testované a certifikované podľa celoeurópskej normy EN 1047-1

24 produktov

Datové nosiče jsou extrémně citlivé na teplo, kterým mohou být poškozeny a cenné informace tak budou zničeny.

K tomu může dojít již při teplotě 55 °C. Běžné trezory a kovové skříně přitom nejsou schopny ochranu dat zajistit. 

Jestliže chcete data bezpečně archivovat a zároveň je i chránit před zničením ohněm, vlhkostí a zmagnetizováním, jsou pro vás ohnivzdorné trezory na data jediným řešením. Ohnivzdorné datové trezory jsou testovány a certifikovány podle celoevropské platné normy EN 1047-1

Yale
Burg Wächter
SentrySafe
GunVault
Charvát trezory
Rottner
Safetronics
ISS
Valberg
T-SAFE
Master Lock
Waldis
Peli Case
Megaline
Justra
Ecosafe
Brown Safe
Ajax
Tovar k porovnanie:0ks